Zákazník

  • Získat nové zákazníky a jejich sympatie?
  • Udržet stávající zákazníky, získat jejich loajalitu?
  • Maximálně uspokojit zákazníky?
  • Zvýšit návštěvnost?
  • Zvýšit obrat od stávajících zákazníků?